Logo AKFAL
AL

National Financing Agency of Higher Education (NFAHE)

Supporting the activities of public institutions of higher education, as well as students with scholarships.

Announcements

Lista përfundimtare me të gjithë studentët fitues të kredisë studentore për vitin akademik 2023-2024

May 27, 2024

Read More →
None

Informim rreth Mbështetjes Financiare Studentore

April 26, 2024

Read More →
None

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë merr pjesë në Panairin e Punës dhe Aftësive 2024 - “Work & Study”

April 3, 2024

Read More →
None

Lista renditëse sipas kritereve të përcaktuara në VKM nr. 440, datë 19.07.2023, me studentët aplikues të kredisë studentore për vitin akademik 2023-2024

March 29, 2024

Read More →
None

VLERËSONI MUNDËSINË! APLIKO TANI PËR KREDI STUDENTORE!

March 4, 2024

Read More →

NFAHE's Areas of Activity

The primary areas of activity, of NFAHE:

  • Supporting the activitis of higher educational public institutions.

  • Supporting the students throught scholarships, or financial support schemes.

  • Guaranteeing the functioning of the student loan scheme.

Transparency Program

National Financing Agency of Higher Education's (NFAHE's) transparency program has been created in accordance with section 7 of law nr.119/2014 "For the right to be informed". This program specifies the lawful scope of the authority's activities within law nr.119/2024 "For the Right to be Informed" (FRI).