Logo AKFAL
EN

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL)

Mbështetje për veprimtarinë e institucioneve publike të arsimit të lartë, si dhe mbështetjen e studentëve me bursa studimi.

Njoftime

None

Informim rreth Mbështetjes Financiare Studentore

Prill 26, 2024

Më shumë →
None

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë merr pjesë në Panairin e Punës dhe Aftësive 2024 - “Work & Study”

Prill 3, 2024

Më shumë →
None

Lista renditëse sipas kritereve të përcaktuara në VKM nr. 440, datë 19.07.2023, me studentët aplikues të kredisë studentore për vitin akademik 2023-2024

Mars 29, 2024

Më shumë →
None

VLERËSONI MUNDËSINË! APLIKO TANI PËR KREDI STUDENTORE!

Mars 4, 2024

Më shumë →
None

NJOFTIM PËR APLIKIMIN E STUDENTËVE TË INTERESUAR, PËR TË PËRFITUAR NGA SKEMA E KREDITIMIT STUDENTOR

Shk. 15, 2024

Më shumë →

Fusha e Veprimtarisë së AKFAL

Fushat kryesore të veprimtarisë së AKFAL janë:

  • Mbështetje për veprimtarinë e institucioneve publike të arsimit të lartë.

  • Mbështetje për studentët, nëpërmjet bursave të studimit, apo mbështetjes financiare.

  • Garantimit të funksionimit të skemës së kredive studentore.

Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" është përgatitur programi i transparencës për Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë - AKFAL. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit"(LDI).