Logo AKFAL
AL

News

Lista përfundimtare me të gjithë studentët fitues të kredisë studentore për vitin akademik 2023-2024

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 440, datë 19.07.2023, “Për përcaktimin e skemës së Kreditimit Studentor”, të njoftimi Publik nr.6 datë 19.02.2024 “Për aplikimin e studentëve të interesuar, për të përfituar nga Skema e Kreditimit Studentor” të Vendimit të Bordit Drejtues Nr.9 datë 09.05.2024, AKFAL shpall listën me studentë fitues të kredisë studentore për vitin akademik 2023-2024.

  • Gjeni bashkëlidhur në format PDF listën përfundimtare me të gjithë studentët fitues të kredisë studentore për vitin akademik 2023-2024.