Logo AKFAL
AL

Budget and Finance

Buxheti i AKFAL (programet buxhetore afatmesme, buxheti vjetor).
Raporte.
Realizimi Faktik (situacionet).